Microsoft Office Tricks

โอ้ซาร่า เคยมั๊ย พิมพ์งานไปแล้วเครื่องแฮงหรือค้าง แต่ต่อจากนี้จะไม่ต้องกลับมานั่งพิมพ์ทั้งใหม่หมดอีกแล้ว

และการฝังfontเพื่อเอาไปเปิดที่อื่นแล้วงานที่เราตกแต่งซะดิบดี ใส่ฟอนต์สวยๆ จะได้ไม่มั่วหรือเพี้ยน

ของง่ายๆเอามาบอกกล่าวกันไว้ สำหรับคนที่ไม่รู้จะได้ทำเป็น ทำแบบเดียวกันหมดทั้ง Word PowerPoint Excel Access และอะไรทั้งหลายแหล่ในชุด MS Office

Microsoft Office 2007

- บันทึกการกู้คืนอัตโนมัติ

ปุ่มOffice(กลมๆอยู่มุมบนซ้าย) > ตัวเลือกของ Office นั้นๆ > บันทึก > บันทึกการกู้คืนอัตโนมัติทุกๆ __นาที

- การฝังFontในเอกสาร

ปุ่มOffice > ตัวเลือกของ Office นั้นๆ > บันทึก > ติ๊ก *ฝังแบบอักษรในแฟ้ม >

*ฝังเฉพาะอักขระที่ใช้ในเอกสาร หมายถึง ใช้อักขระตัวไหนบ้างก็เก็บแค่ตัวนั้น ดังนั้นเวลาเอาไปแก้ไขทีหลังจะมีปัญหา แต่จะได้ไฟล์ขนาดเล็กกว่านิดหน่อย สรุป ไม่แนะนำให้ติ๊ก

*ไม่ฝังแบบอักษรระบบทั่วไป อันนี้แนะนำให้ติ๊กไว้เลย

Microsoft Office 2003

- บันทึกการกู้คืนอัตโนมัติ

เครื่องมือ > ตัวเลือก > บันทึก > บันทึกการกู้คืนอัตโนมัติทุกๆ __นาที

- การฝังFontในเอกสาร

เครื่องมือ > ตัวเลือก > บันทึก >ติ๊ก *ฝังแบบอักษรแบบTrue Type >

*ฝังเฉพาะอักขระที่ใช้ในเอกสาร

*ไม่ฝังแบบอักษรระบบทั่วไป

Comment

Comment:

Tweet