ความรู้พื้นฐานสำหรับการแปลงไฟล์ บทที่2 [คำศัพท์]

จะมีการอัพเดทต่อเรื่อยๆ จะรวมไว้entryนี้ที่เดียว เพื่อความสะดวกในการค้นหาและการอ้างอิง

FILM

วัสดุที่ใช้เก็บภาพจากภาพยนตร์ โดยปกติมี frame rate ในการแสดงผล อยู่ที่ 24 frame/second (23.976 fps) สามารถแปลงเป็นวิดีโอ หรือ TELECINE เพื่อแสดงบนระบบโทรทัศน์ NTSC ได้

NTSC (the National Television Systems Committee)

เป็นระบบที่ใช้แสดงผลบน TV ของประเทศ North America, Canada, Mexico and Japan โดยมี 525 horizontal lines per frame หรือ 262.5 per field แต่โดยปกติแล้ว จะแสดงภาพเพียง 485 lines หรือ 242.5 per field ( กำหนด ให้ 2 field เท่ากับ 1 frame) ที่เหลือจะเป็น Overhead ไว้แสดง teletext หรือ closed caption ไว้จะพูดรายละเอียดของ field และ frame ต่อไป
โดย DVD ที่ทำมาจาก video camera, หนังที่ทำ TELECINE ไม่ถูกต้อง หรือ หนังที่ผ่านการตัดต่อใหม่ หลังจากทำ TELECINE จะแสดงผล ในหน้าจอ DVD2AVI's status window เป็น NTSC

PAL (Phase Alternating Line)

เป็น ระบบอีกรูปแบบหนึ่งที่ใช้ในการแสดงผลบน TV ของประเทศ
Europe, Hong Kong และ Middle เป็นระบบที่ดีกว่า NTSC (สังเกตว่า DVD ระบบ PAL UK จะชัด กว่า NTSC) โดยมี 625 horizontal lines per frame แต่โดยปกติแล้ว จะแสดงภาพเพียง 575 horizontal lines หรือ 287.5 per field ที่เหลือจะเป็น Overhead หนังในระบบนี้จะมี frame rate 25fps

MPEG